Stichting


Op deze pagina willen we meer vertellen over onze geschiedenis, het doel van onze stichting en hoe deze is opgebouwd.

Geschiedenis


In 1995 is vanuit verschillende kerken in het Land van Heusden en Altena het initiatief genomen om regionale tieneravonden te organiseren onder de naam Tienerfriends. Tussen 1995-2006 heeft de Tienerfriends een onderkomen gehad in kerken. Vanaf 2006 is de Friendship (gebouwd in 1930) in gebruik genomen. Tussen 2006-2016 is er wisselend op het schip en in de kerken Tienerfriends geweest. Vanaf 2016 is de Friendship de vaste locatie van de Tienerfriends.

Doelstellingen


Doormiddel van onze activiteiten willen we tieners en jongeren helpen om hun vertrouwen te stellen op Jezus Christus en Hem beter te leren kennen. Verder proberen we het contact tussen de tieners en jongeren in onze streek te bevorderen, dit door samen dingen te doen en elkaar te ontmoeten. Wij hopen dat hierdoor vriendschappen ontstaan en dat de tieners en jongeren zich bemoedigd voelen in hun geloof juist door die contacten en vriendschappen. Het ondersteunen van plaatselijke gemeenten en kerken is vanaf het begin erg belangrijk geweest. Als stichtingsbestuur zijn wij er van overtuigd dat de verantwoordelijkheid en het eerste initiatief voor tiener en jongerenwerk bij de plaatselijke gemeenten ligt. Als stichting willen we ondersteunend werken voor de verschillende gemeenten in onze regio.

Organisatiestructuur

Stichting Tienerfriends is een vrijwilligersorganisatie

Bestuur

  • Vaststellen van beleid en toezien op de dagelijkse gang van zaken
  • Zorgdragen voor de presentatie van de jaarstukken (verantwoording beleid)
  • Vertegenwoordigen van de stichting (formeel)

Onderhoud en schoonmaak

  • Het schoonmaakteam is verantwoordelijk voor de schoonmaak van de binnenruimten (ruim + woning).
  • Ook het technisch onderhoud word verzorgd door een aantal vrijwilligers. Te denken valt aan: onderhoud aan electra, centrale verwarming, roerwerk, motoren maar ook de ligplaats.
  • Het onderhoud buiten (schoonmaken en schilderen) wordt gedaan door een aantal vrijwilligers.

Schippers en matrozen

  • Ons schip de Friendship vaart nog geregeld uit. Onze schippers en matrozen ondersteunen ons werk door dit als vrijwilliger te doen.

Leiding Tienerfriendsavonden en Chill Out

  • Eens per maand (op de 1e of 2e vrijdag van de maand) organiseren we een Tienerfriendsavond. Een aantal vrijwilligers geven hier inhoud en leiding aan, desgewenst ondersteund door het bestuur.
  • Eens per maand (op de 3e, 4e of 5e vrijdag van de maand) organiseren een aantal vrijwilligers een gezellige avond voor jongeren aan boord van de Friendship. Denk hierbij aan een gameavond, pooltoernooi, eetavond etc.
  • Een vaste groep vrijwilligers organiseren elke woensdag de Chill-Out. Hier is een bestuurlid actief bij betrokken.